Nyheter2017

29 mar 2017

EP Cargo fick en framgångsrik start på brunkolstransporten i Opatovice

De första vagnarna med brunkolslast, 15 InnoWaggon utrustade med MonTainer, har framgångsrikt nått PP Opatovice som ligger i östra Böhmen (Tjeckien) och ägs av EP Holding. Väl framme lossades de med hjälp av en halvautomatisk, stationär lossningsmaskin från Innofreight. På så sätt kan vecka 12 2017 ses som en milstolpe för brunkolstransportväsendet inte bara i Tjeckien utan i hela Europa. Den fullständiga tekniken tillhandahålls helt av Innofreight. Det här är den fjärde maskinen av den här typen som Innofreight har utvecklat, men den första som enbart används till lossning av brunkol.

Den halvautomatiska lossningsmaskinen är utrustad med modernaste teknik som materialkvarnar, vattenmunstycken, modern förarkabin med luftkonditionering, vibrationsplatta och mycket mer. Varje dag arbetar 70 InnoWaggon med 280 MonTainer för att transportera hit kol från västra Böhmen och på så sätt säkerställa energiförsörjningen för de angränsande städerna Pardubice och Hradec Kralove med tillsammans över 200 000 invånare.

För företaget EP Cargo som har hand om kollogistiken mellan gruvan och kraftverket innebär den här nya tekniken en tidsvinst vid transporten och ökad effektivitet som också kan ge personalbesparing. Det beror på den större transportmängden per vagn och att dessa till skillnad mot de gamla öppna vagnarna av typ fals körs med högre hastighet. Vagnarna säkerställer också en problemfri lossning särskilt på vintern. Slutligen leder den nya tekniken till angenämare arbetsvillkor för lossningspersonalen.

Arkiv