News 2017

25 nov 2017

Samarbete: Finska Statsjärnvägarna (VR) och Innofreight

Sedan över tio år har de Finska Statsjärnvägarna (VR) och Innofreight företagsgrupp en mycket framgångsrik affärsmässig förbindelse. Fram till idag har Innofreight ställt containersystem för bulktransporter till förfogande för de Finska Statsjärnvägarnas fraktföretag VR Transpoint.

Nu utvidgas och förstärks portföljen hos VR Transpoint på ett betydande sätt med en mycket innovativ produkt: FinnoWaggon Sggrrs. FinnoWaggon Sggrrs är baserad på de mycket framgångsrika InnoWaggon Sggrrs, men har anpassats respektive omfattande vidareutvecklats för att passa de skandinaviska och finska miljö- och infrastrukturvillkoren.

Den nya produkten presenterades av VR Transpoint den 9 november 2017 inom ramen för ett gemensamt kundevent för alla intresserade kunder. Presentationen gjordes på en för tillfället särskilt avspärrad plattform på järnvägsstationen i Helsingfors. För medeltunga och tunga bulktransporter (gruvprodukter) har också den nya intermodulära containern – OreTainer LM –utvecklats, som inom en nära framtid också kommer att användas i Finland i kombination med FinnoWaggon. Railshowen avrundades med presentationen av det också nya och mycket kraftfulla lokomotivet ”Siemens Vectron”. Leveransen av 80 sådana lok till den Finska Statsjärnvägen kommer också att ske inom några månader.

Utvecklingen av FinnoWaggon avslutas under första halvåret 2018. De kommer därmed att börja gå i regelbunden trafik under andra halvåret 2018.

Den första återkopplingen från de internationella besökarna var överväldigande. Utvecklingen av FinnoWaggon med sin lättviktskonstruktion och den därmed förbundna lastoptimeringen togs emot med stort intresse även för gränsöverskridande trafik från och till Ryssland.