Nyheter2021

30 sep 2021

Fokus på digitalisering: utökat marknadsledarskap med Nexxiot-enheter

Med Nexxiot har vi hittat ytterligare en partner för digitaliseringen av vår flotta. 1 000 InnoWagons utrustas nu med Nexxiot-enheter, så kallade Globehoppers. Fördelarna här är ökad interoperabilitet och mer data för underhållet av våra vagnar. Detta innebär att både våra kunder och vi drar nytta av detta ytterligare steg mot digitalisering.

Isabella Legat, CEO Innofreight IT Solutions säger om detta partnerskap: ”Som en drivkraft för innovation arbetar vi med den modernaste, framtidssäkrade tekniken för att skapa unika fördelar. För att uppnå detta fokuserar vi särskilt på transparens, ökad effektivitet och produktivitet genom smart användning av data. Nexxiots lösningar är därför en utmärkt strategisk passform för att utöka vår verksamhet samt våra tjänster i linje med våra höga kvalitets- och säkerhetsstandarder.”

Särskilt inom Big Data-analyser vill vi göra betydande framsteg tillsammans med Nexxiot för att stödja våra kunders hantering av leveranskedjan genom prediktiv analys. Genom att använda toppmoderna algoritmer extraheras värde från miljontals datamängder och möjliggör ytterligare transparens i fråga om flottans effektivitet och tjänsteutbud.

Stefan Kalmund, CEO Nexxiot, betonar särskilt vår innovationskraft och sammanfattar vårt mål för framtiden: ”Innofreight är i själva verket en ”dold mästare”, en tydlig marknadsledare inom sitt segment och utrustad med förmågan att ta itu med strategiska aspekter av framtiden redan idag.” Tillsammans med Innofreight kommer vi att skapa en ny standard för alpina järnvägstransporter.”

(c) Foto: Nexxiot

Arkiv