Nyheter2018

24 okt 2018

Smart GigaWood – den nya innovativa 90 fots InnoWaggon nu i drift för timmertransporter

Den nya 90 fots InnoWaggon utrustas med timmerbankar för rundvedslängder från 2,4 meter och uppåt. En stor fördel är frånvaron av spännband vilket tidigare varit standard. De 3 m höga stöttorna, de höga gavlarna tillsammans med stränga lastningsregler garanterar säkerheten, så lasting och lossning kan ske både smidigare och snabbare.

Dubbelvagnen har en optimerad vikt på ca 19 ton per vagnhalva och en ökad lastarea på ca  8m2, så nettolasten kan ökas med upp till 50% per tågset.  På klass C med 20 dubbelvagnar kan upp till 2.400 ton timmer transporteras per 600meters tåg. Fram tills nu har ett tågset haft en maxlast på 1600 ton.

De första serieleveranserna av de nya  90 fots GigaWood Rundvedsvagnarna kommer att ske kvartal ett 2019.

Arkiv