Nyheter2022

14 mar 2022

Finskt bredspår: Framgångsrik vid transport av farligt gods

Vår trio för vätsketransporter är nu komplett med AcidTainer för transport av olika syror som fosforsyra, salpetersyra och svavelsyra. I kombination med vår FinnoWaggon kan upp till 136 ton syror per dubbelvagn transporteras. Det är också den första Innofreight-containern för transport av farligt gods.

De två första AcidTainerna har nu framgångsrikt testats  av det finska transportföretaget VR Transpoint, och åtta andra kommer att följa med under de närmaste månaderna. Företaget YARA förses med fosforsyra i de nya syratankvagnarna. FinnoWaggon transporterar syra mellan de finska städerna Kokkola och Siilinjärvi. I kombination med våra FinnoWaggons erbjuder dessa tankcontainrar det optimala alternativet för syretransporter på det finska bredspåret.

AcidTainers utsätts för ytterligare klimatpåfrestningar. Medan isiga temperaturer på upp till -40 °C råder i Skandinavien under vintermånaderna, har fosforsyra i tankarna temperaturer på upp till +55 °C.

Ännu en utmaning där Innofreight har tänkt utanför boxen och utvecklat den perfekta logistiklösningen.