News 2018

6 aug 2018

DB Cargo kör modulära logistiksystem från Innofreight

Den 6e Augusti 2018 signerade DB Cargo och Innofreight det första  leasingkontraktet för InnoWaggons för stålämnestransporter. Den här typen av vagn har framgångsrikt använts av ČD Cargo sedan 2016 för transporter av halvfabrikat till stålindustrin. Man lastar upp till 146ton per InnoWaggon.

Innofreight’s partner VTG kommer att tillhandahålla InnoWaggons till dessa  transporter. Detta är första delen i ett större samarbete. Med de modulära vagnarna och sina containersystem är Innofreight en  betydelsefull partner till DB Cargo i arbetet med att modernisera vagnsflottan.

På InnoTrans i Berlin (18 – 21 September 2018) kommer DB Cargo, VTG och Innofreight att presentera fler innovative produkter – den nya 2x30fots InnoWaggon för stålrullar, samt den 2x45fots InnoWaggon för transporter av rundvirke. Besök oss på mässan – utomhusområde 3/410 och 8/405!