Stål

Posted on: augusti 17th, 2017 by wp_innofreight

FÖRVARING AV LÅNGA VAROR
Med Innofreight-pallsystemet kan det modulära konceptet tillämpas optimalt på ett stort antal långvaror.

Trätransport med järnväg, stål eller olika andra slutprodukter från industrin kan transporteras. Kombinationen av pallar med containervagnar möjliggör maximal nyttolast vid järnvägstransport med samtidig flexibilitet för containertransporter. Medan paletten inte ser ut som en behållare fungerar den på samma sätt.

Energi

Posted on: augusti 15th, 2017 by wp_innofreight

Byggmaterial

Posted on: augusti 15th, 2017 by wp_innofreight

Trä

Posted on: augusti 15th, 2017 by wp_innofreight

Jordbruk

Posted on: augusti 15th, 2017 by wp_innofreight

Vätskor

Posted on: augusti 15th, 2017 by wp_innofreight