News 2018

26 Úno 2018

Stacionární vykládací zařízení v Mondi Štětí v provozu

Mondi Štětí v České republice je jedním z prvních koncových zákazníků společnosti Innofreight – od roku 2005 přepravují ucelené vlaky Innofreight štěpku s využitím speciálního vykládacího vozíku. Díky stacionárnímu vykládacímu zařízení vyvinutému nově v roce 2017 se podařilo dlouholetou spolupráci mezi společnostmi Mondi a Innofreight ještě více posílit.

Dne 22. února 2018 provedla společnost Innofreight v Mondi Štětí výkonový test zařízení. Test proběhl bez problémů s průměrným časem 2 minuty na jeden kontejner včetně posuvu. Nová technologie umožňuje společnosti Mondi výrazné zvýšení objemu a vyšší bezpečnost práce při současném snížení operativních nákladů (provozní prostředky, údržba atd.).

Za tento velkolepý výkon děkujeme všem zúčastněným, zejména pak panu Tomáši Wojnarovi, mistrovi skladu dřeva v Mondi Štětí. On je iniciátorem nápadu nového skladu dřeva ve Štětí a jeho realizaci úspěšně prosadil.

Společně s ČD Cargo, Mondi a Wood & Paper oslavíme uvedení do provozu. Během slavnosti bude nové zařízení se štítky všech zúčastněných uvedeno do provozu.