News 2018

26 feb 2018

Stationär lossningsanläggning i drift hos Mondi Štětí

Mondi Štětí, Tjeckien är en av Innofreights första slutkunder. Sedan 2005 sker transporten av träflis med systemtågen från Innofreight i kombination med mobila lossningstruckar. Det mångåriga samarbetet mellan Mondi och Innofreight förstärktes ytterligare genom en ny lossningsanläggning som utvecklades 2017.

Den 22 februari 2018 utförde Innofreight en prestandatest på anläggningen hos Mondi Štětí. Testet förlöpte utan problem, med en genomsnittstid på två minuter per container inklusive rangering. Den nya tekniken möjliggör en avsevärd ökning av mängderna och en högre arbetssäkerhet vid samtidig reduktion av de operativa kostnaderna (tillgångar, underhåll etc.).

Vi ber att få tacka alla medverkande för en fantastisk prestation. Ett stort tack går särskilt till Tomáš Wojnar, chef för avläggsplatsen på Mondi Štětí. Det var hans idé med den nya avläggsplatsen för virke i Štětí och han har framgångsrikt engagerat sig vid genomförandet.

Idrifttagningen sker tillsammans med ČD Cargo, Mondi och Wood & Paper. Vid ceremonin kommer det nya tågsättet som är märkt med namnen på de medverkande parterna att tas i trafik.