Zprávy2018

19 Dub 2018

Spolupráce s ČD Cargo: Stacionární vykládací zařízení v provozu

Společně s ČD Cargo byla 16. dubna 2018 oficiálně uvedena do provozu nová logistika hnědého uhlí v elektrárně Chvaletice ve východních Čechách. S majitelem elektrárny Chvaletice, společností Sev.en EC, bylo dohodnuto, že vykládání uhlí bude provádět státní železniční dopravce ČD Cargo.

Toto další stacionární vykládací zařízení společnosti Innofreight umožňuje navýšení nákladu o 400 tun hnědého uhlí na jeden ucelený vlak – ročně je po železnici dopraveno cca 5,5 milionů tun hnědého uhlí.

Stejně jako všechny ostatní systémy vykládky Innofreight, které jsou již uvedeny do provozu, zajišťuje i zařízení ve Chvaleticích procesně spolehlivý zimní provoz, a to i při velmi nízkých teplotách, a přináší výrazné zlepšení bezpečnosti při práci během procesu vykládky.
Chtěli bychom poděkovat všem zúčastněným za tento vynikající úspěch, velké díky patří především společnosti ČD Cargo za vynikající podporu během tohoto projektu. Spolu s ČD Cargo a Seven EC oslavíme na konci června uvedení do provozu!

Archiv