Nyheter2018

19 apr 2018

Samarbete med ČD Cargo: Stationär lossningsanläggning i drift

Tillsammans med ČD Cargo togs den nya brunkolslogistiken i kraftverket Chvaletice i östra Böhmen (Tjeckien) officiellt i drift den 16 april 2018. Det statliga järnvägsföretaget ČD Cargo har ett avtal med ägaren till kraftverket Chvaletice – Sev.en EC om att lossningen av kolet ska utföras av ČD Cargo.

Denna ytterligare stationära lossningsanläggning från Innofreight möjliggjorde en ökning av lastkapaciteten med 400 ton brunkol per systemtåg – ca 5,5 miljoner ton brunkol transporteras med järnväg varje år.

Precis som alla andra lossningsanläggningar från Innofreight som redan tagits i drift säkerställer även anläggningen i Chvaletice en processäker drift under vinterförhållanden, även vid mycket låga temperaturer, och medför en avsevärd förbättring av arbetssäkerheten under lossningen.
Vi ber att få tacka alla medverkande för en fantastisk prestation. Ett särskilt tack går till ČD Cargo för det utomordentliga stödet under projektets gång. Idrifttagningen sker vi i slutet av juni tillsammans med ČD Cargo och Seven EC!

Arkiv