News 2023

13 Led 2023

Jedna přeprava – dva rozchody

Poprvé jsou kontejnery Innofreight během přepravy překládány z širokého rozchodu na standardní rozchod – bez manipulace s převáženým nákladem. Společně s našim partnerem LTG Cargo (Litevské státní železnice) zajišťujeme naléhavě potřebnou přepravu energické suroviny pro Polsko.

V důsledku energetické krize vyvolané ruskou invazí na Ukrajinu se Polsko potýká s nedostatkem uhlí a dalších surovin z Ruska. Polsko stále pokrývá 70 % svých energetických potřeb uhlím a toto palivo potřebují zejména domácnosti.

Aby se nahradil nedostatek ruských surovin, importují se z jiných zemích, například ze Španělska. Přístavy v Polsku mají jen omezenou kapacitu pro odbavení požadovaných objemů dodávek, takže jsou zapotřebí nové dopravní trasy. Společnosti LTG Cargo a Innofreight našly řešení: Uhlí se dováží lodí z litevského přístavu Klaipéda a vlakem se přepravuje do polského Braniewa.

Vlaky v Litvě jezdí na širokém rozchodu, zatímco v Polsku se používá standardní rozchod. Pro splnění tohoto úkolu nakládá společnost LTG Cargo 60 kontejnerů MonTainer XXL v přístavu Klaipėda a přepravuje je do terminálu v Kaunasu nebo Šeštokai, kde jsou vozy MonTainery přeloženy na 15 vozů InnoWagon o rozměrech 2 × 40 ft. Odtud vlak jede do Braniewa, kde se přepravované uhlí distribuuje koncovým zákazníkům a průmyslovým podnikům.

Tento proces překládky má několik výhod. Je to efektivnější a rychlejší než překládka sypkého nákladu s pomocí bunkru a rotačních výklopníků nebo s pomocí velkých vyprazdňovacích bagrů a s uhlím se již nemusí manipulovat. Uhlí zůstává stále ve stejném kontejneru, což znamená, že nedochází ke znečištění ovzduší a prašnosti v obcích v blízkosti terminálu.

Společnost Innofreight jeho přepravou pomáhá zajistit, aby Polsko mělo v zimních měsících dostatek energie, která je potřebná k udržení tepla pro jeho občany.