News 2019

24 Pro 2019

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2020!

Milí zákazníci, obchodní partneři a kolegové!

Opět se blíží ke konci další rok a my bychom chtěli využít tuto příležitost k ohlédnutí se za uplynulým rokem a k poděkování. Děkujeme Vám za důvěru, kterou v nás vkládáte. Děkujeme za nově vzniklou kooperaci i za dloudobou a úspěšnou spolupráci  našim stávajícím partnerům a zákazníkům.

Rok 2019 byl ve znamení přepravy dřeva. Když se ohlédneme 15 let zpět, vidíme příběh, během kterého se Innofreight zapsal do minulosti rozsáhlými inovacemi. Digitalizační proces našeho logistického systému je již v chodu a bude dominovat následujícímu roku.

Přejeme Vám i vašim rodinám klidné Vánoce a úspěšný start v novém roce 2020!

Innofreight tým