Zprávy2020

14 Led 2020

Nový rok – nová inovace!

Innofreight se vrátil z vánoční přestávky a rozbíhá nový projekt. V roce 2020 budou poprvé dodány cisternové kontejnery pro přepravu slané vody. Kontejner pojme 62 000 litrů a bude použit pro našeho zákazníka „K + S Minerals and Agriculture“.

Tento projekt byl také počátečním signálem k tomu, aby se předmět kapalin více zaměřil na nové inovace Innofreight. Kromě TankContainer byl vyvinut také AcidTainer pro transport různých kyselin. Tento kontejner bude tento rok uveden na trh a na železnici ve Finsku.

Inovace zůstanou nejdůležitější frází, po které Innofreight funguje i v roce 2020.

Archiv