News 2020

21 Pro 2020

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021

Vážení zákazníci, milí obchodní partneři a spolupracovníci,

Úspěšná spolupráce založená na vzájemné důvěře v tomto roce je příležitostí k tomu, abychom Vám všem na závěr roku co nejsrdečněji poděkovali.

Rok 2020 byl pro většinu z nás plný nejistoty a stále nikdo neví, jak se vyrovnat s globální pandemií. Co však my jako Innofreight víme? Dokázali jsme proveditelnost modulárního konceptu. Požadavek na inovativní řešení  pro železniční dopravu roste i nadále. Bez Vás zákazníků, obchodních partnerů a spolupracovníků by nebylo možné tyto nové výzvy zvládnout.

Proto Vám všem DĚKUJEME za výbornou spolupráci, důvěru v náš systém a těšíme už teď na další nové projekty, které budeme v nadcházejícím roce společně realizovat – v nejrůznějších oblastech, s nejrůznějšími zákazníky a partnery.

Innofreight-Team Vám ze srdce přeje klidné a šťastné Vánoce a úspěšný start v novém roce!