News 2017

20 Pro 2017

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2018!

Milí zákazníci a partneři,

úspěšný rok se pomalu chýlí ke konci. Rok 2017 byl pro nás mimořádný tím, že jsme letos oslavili 15. výročí existence naší společnosti. Jménem celého týmu společnosti Innofreight bychom Vám rádi poděkovali za to, že jste všichni přispěli k tomu, že Innofreight dnes patří k nejvýznamnějším podnikům v oblasti drážní logistiky v Evropě.

Zejména bychom rádi zdůraznili mimořádně úspěšnou spolupráci s EP Cargo. Společně se nám v tomto roce podařilo uvést do provozu novou logistiku hnědého uhlí v Elektrárně Opatovice. Mnohokrát děkujeme všem zúčastněným za vynikající spolupráci a mimořádné výkony v rámci tohoto projektu.
Kromě toho byl pro nás mimořádnou událostí i odborný veletrh „transport logistic“ v Mnichově. Tato akce byla pro nás příležitostí k tomu, abychom mohli s hrdostí oznámit stále intenzivnější spolupráci mezi společností Innofreight a VTG, největším evropským pronajímatelem vagónů a provozovatelem drážní logistiky.

Dále jsme švédské železniční společnosti Hector Rail slavnostně předali první sériový model nově vyvinutého vagónu pro přepravu kulatiny ve Švédsku. Tato společnost bude v budoucnu provádět přepravu kulatiny pro SCA Skog. Velmi děkujeme za projevenou důvěru!

I v následujícím roce budeme dále prosazovat naše heslo „Let’s move the limits!“ s cílem, abychom byli ještě internacionálnější, a abychom se ještě více přiblížili ke svým zákazníkům. To vám v neposlední řadě slibuje i naše letošní organizační restrukturalizace.

Přejeme Vám a Vašim rodinám krásné vánoční svátky a šťastný a úspěšný rok 2018!

DI Peter Wanek-Pusset & Bernhard Grentner a celý tým společnosti Innofreight