News 2023

15 dec 2023

Välkommen till innoworld!

2023 var ett spännande år för Innofreight-koncernen. Som alltid har mycket hänt, vi har fortsatt att växa, förverkliga fantastiska projekt och flytta ännu mer gods från väg till järnväg. Koncernens tillväxt skapar utrymme för nya strukturer och möjligheter till ytterligare tillväxt.

För att Innofreight-koncernens och dess partners marknadsföringsagendor ska täckas väl har innocube – Innofreight-koncernens centrala marknadsföringsbyrå – varit på plats sedan i år. I år är innocube också ansvarig för den årliga tidningen, som inte längre bär namnet ”Jahresrückblick”, utan har fått det passande namnet ”innowold”. På så sätt skapar innocube utrymme för att inkludera alla som är en del av innoworld.

Innofreight Group utvecklas från en ren teknikleverantör till en fullserviceleverantör som stöder sina kunder i alla frågor. Fokus ligger alltid på Innofreight-tekniken. De innovativa järnvägslogistiklösningarna gör det möjligt för oss att växa och sträva efter mer och mer.

Fler och fler företag, joint ventures och partners ansluter sig till Innofreight-koncernen. Alla dessa bör hitta sin plats i innoworld och presenteras här. För det är bara tillsammans som vi kan fortsätta att växa och flytta ännu fler transporter från väg till järnväg.

Skaffa dig en överblick och ha kul i innoworld 2024.