News 2020

2 dec 2020

Optimal lösning för Schütz

Miljöskydd var mycket viktigt för oss när Innofreight fortfarande var i sin linda. Om och om igen stöder vi våra kunder att flytta sina varor från väg till järnväg för att arbeta hållbart och framtidsinriktat.

Schütz-företaget, en ledande internationell tillverkare av högkvalitativa transportförpackningar (bulkcontainrar, plast- och ståltrummor) baserade i Selters (Tyskland), använder nu vår teknik för att optimera intern trafik. 16 InnoTainer-spolar och åtta InnoTainer-plattor har varit i rörelse på 12 InnoWaggons 60 fot sedan mitten av augusti två gånger om dagen mellan de två Schütz-fabrikerna i Selters och Siershahn och transporterat stålspolar och förberedande produkter.

Vi utvecklar kundorienterade innovationer som lindrar vår miljö och drar nytta av klimatskydd.