Jordbruk Lösningar

KUNDOPTIMERAD LÖSNING FÖR TRANSPORT AV SOCKERBETOR

Transport av sockerbetor med tåg är fortfarande av stor betydelse i Österrike och grannländerna Schweiz, Ungern, Slovakien och Tjeckien.

För den pågående utökningen och den framtida ersättningen av Ea-vagnarna har Innofreight OPEN TOP containrar i portföljen, som kan lossas både med hjälp av vattenkanoner och genom rotation och tyngdkraftslossning. På så sätt skapas en mycket flexibel användningsmöjlighet. Järnvägslogistiken kan genomföras med enhetliga, standardiserade och optimerade containersystem som är anpassade för respektive sockerfabriks infrastruktur.

Genom att kombinera olika säsongsberoende transporter kan utrustningskostnaden avsevärt reduceras. Så kan till exempel spårmakadamtransporter med självlossande container bytas till en container för sockerbetor på samma vagn.

Med en AgroTainer från Innofreight är det också möjligt att nå kunder som inte har egen spåranslutning och att optimera logistiken med returlaster. Det reducerar transportkostnader och skonar resurser.

train